بایگانی دسته: اس ام اس عاشقانه

اس ام اس غمگین عاشقانه جدید بهار ۹۵

‌ ﻋﺸﻖ ﺭا ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺱ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻜﻦ…
ﺻﺒﺮﮐﻥ..
ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺳﺎﻝﺁﻧﻘﺪﺭ ﺻﺒﺮ ﮐﻥ..
ﺗﺎ ﮐﺳﻲ ﺭﺍ ﺑﻴﺎبی
ﻛﻪ ﺭﻧﺞ ﻫﺎﯾﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ
ﺗﻮﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻧﮓﻭ ﺻﻮﺭﺕﻭ ﺑﺪﻧﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺗﻮﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩن ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﺖ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ…
▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

اس ام اس غمگین عاشقانه

تَنْہاییَم ✘!
را دوسْت دارَم❧
نَہ زَبان دارَد کِہ دُروغْ بِگویَد⇝
نَہ دِلْ دارَد ڪِہ نامِہرَبانے کُنَد↬
نَہ دَسْت دارَد کِہ مَرا پَسْ بِزَنَد➬
اَما آنْقَدْر مَعْرِفَت دارَد
ڪِہ رَھایَم نَکُنؔد❧
بـســلـــامـــتـی تـنــهـــایــی

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ﻗﺎﻧﻌﻢ … !
ﺍﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩ …!
ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩ …!
ﻗﺮﺑوﻥ ﺩل خودم
ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺭ ﻧﻴﺴﺖ !

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

دیگرمنتظر کسی نیستم
هرکه آمد
ستاره از رویاهایم دزدید
هرکه آمد
سفیدی از کبوترانم چید
هرکه آمد
لبخند از لب‌هایم برید
منتظر کسی نیستم
از سرخستگی در این ایستگاه نشسته‌ام
و منتظرم تا قطار مرگ بیاید و من را سوار کند😔

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

خداحافظ برای تو چه آسان بود
ولی قلب من از این واژه لرزان بود
خداحافظ برای تو رهایی داشت
برای من غم تلخ جدایی داشت

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

وقتی قراره که من برات نقش زاپاس رو بازی کنم
ازم انتظار نداشته باش که
دعایی غیر از پنچر شدنت ، برات بکنم !]

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﺭﻓﺖ،
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ..
ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻟﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﺪﺍﯼ ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﻮد
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﺭﺍﻣﺸﺖ..
ﺩﻕ ﮐﻨﺪ،
ﺍﯾﻦ ﺳﺰﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧد…

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

حالِ من خوش نیست،
دورِ خانه ام بی خود نگرد
با خودت
ای عید
اگر “او” را نیاوردی،
نیا!

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ﮔــلہ ﺩﺍﺭﻡ ۰۰۰
ﺍﺯ ڪہ ﻧﻤـــــﯿﺪﺍﻧﻢ
ﺍﺯ چہ ﻧﻤـــــــــﯿﺪﺍﻧﻢ
ﺍﯾڹ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺩﺭﺩے ﺑﺮ ﻣڹ ﺳﻨﮕـــﯿﻨڹ ے ﻣﯿڪﻨﺪ ڪہ ﻧﻤــﯿﺪﺍﻧﻢ ﺩﻟــﯿﻠــﺶ
ڪﯿﺴٺ
یا ﭼﯿﺴت
ﺑے ﺣــــــﺲ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ۰۰۰
ﺧــــــسٺہ ﺍﻡ اﺯ ٺﻤـــــﺎﻡ ﺟﻬـــﺎڹ ۰۰۰
ﺩﻟـــــــــﻢ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎڹ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ و اﻧﺪڪے آﺭﺍﻣـــــﺶ ۰۰۰
گفتند اَشڪ بریز ، خالے میشوے ۰۰۰
خالے ڪہ نشدم هیچ
پُر شدم از بے ڪسے ۰۰۰

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ﺧﯿﻠــــــﯽ ﺣــﺮﻓـــــــ ﺍﺳـﺘــــــــــ …
ﮐــــﻪ ﺗــــﻮ ﻫـــﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﮔﻠـــﻮﯾﺘـــــــــ
ﺧـــــــﺎﺭﯼ ﮐﺸﻨـــﺪﻩ ﺍﺣﺴــــــﺎﺱ ﮐﻨـــﯽ
ﺑـــــــﺮﺍﯼ ﮐﺴــــﯽ ﮐــــﻪ
” ﺑـــﺪﺍﻧـــﯽ ”
ﺣﺘــــﯽ ﯾﮑــــــ ﺑــﺎﺭ ﺩﺭ ﻋﻤــــﺮﺵ
ﺑـــﻪ ﺧــــﺎﻃــــــﺮ ﺗــــﻮ ” ﺑﻐـــﺾ ” ﻫـــﻢ ﻧﮑـــــﺮﺩﻩ ﺍﺳـﺘــــــــ …

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

نیستی همنفسم سهم دلم بی کسیه
تنهایی پر از غم و حسرت و دلواپسیه
بی تو این زنده بودن زندگی محسوب نمیشه
زخم رو قلب شکسته ام تا ابد خوب نمیشه…

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

 سلامتے اونایے ڪہ خیلے وقتہ بریدن.
دیگہ نہ نه ناز میڪشن😔
نہ انتظار میڪشن😪
نہ اه میڪشن😩
نہ فریادمیڪشن😵
فقط سڪوت میڪنن….

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

عاشقش
بودم
کولش
کردم
که
خسته
نشه …
پیاده
شد …
گفت:
عجب
خری
بود!

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ﺑﺎﺯﯼ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺑﻮﺩ
ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﮑﺮﺩﯾﻢ
ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﺩﻭ ﺑﺎﺧﺘﯿﻢ
ﻣﻦ ﮐﻪ “ﻫﻤﻪ ” ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻭﺧﺘﻢ
ﻭ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ” ﻫﯿـــــــــــــــــــﭻ ” ﻓﺮﻭﺧﺘﯽ…

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

بــــــغــــض یعنی دردایی که رسیدن به گلوت😫
بـــــغــــض یعنی تنهایی و نمونده هیچکی پهلوت😰
بـــــغـــض یعنی که غرورت نذاره بریزن اشکات😣
بــــغــــض یعنی حرفایی که خشک شدن پشت لب ها
بـــــغـــض یعنی شبهای تنهایی و خرابی😔
بــــغــــض یعنی فکرو خیالش نذاره بخوابی😵
بـــــغـــض یعنی جز رفتن دیگه هیچ راهی نداری😭
بــــغـــض یعنی که هنوزم اونو دوستش داری😭😭

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

دلـــم را
اشـــتباهی بردی…
فراموش کن…
حتی برای دادنش هم برنـگرد….
از آن هم گذشــتم….

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

غروب شد، امروزهم
مثل روزهای پیش
با”بى تو”بودن گذشت،
این “بی تو” بودن نیز
یک روز خواهد گذشت …
“م.د”

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

هِـــــے تـــــٓو👉
فِکـ نَکن ازَتــ مُتنـــَفرم💢
چون تَنَفُر یہ حِسہ و تو لیاقَتــ💪
هیــــچ حِســـــے رو نَــــدارے❌

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

همیشہ یـہ عوضے👆
تو زندگیټ هسٺ کـہ✔️
باعِثــــ میشــــہ دیگـــہ✋
بہ هیچ کَس نَتونے اِعتِّماد کنے❌

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

سلامتےشبےکہ🌠
دستموگرفتوگفت✊
ازت میخام هرگزترکم نکنے❌
سلامتےروزےکہ دستِش✋
تودست یکےدیگہ بودوگفت:
ازت میخام دست ازسرم بردارے❌

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ﻧﻤﻚ ﭘﺮﻭﺭﺩﻩ ﺍﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﺲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺯﺧﻤﻬﺎﯾﻢ … ﻧﻤﻚ ﻣﻰ ﭘﺎﺷﻰ …..

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

“دل به دلم” که ندادی
“پا به پایم” که نیامدی
“دست در دستم” که نگذاشتی
“سر به سرم” هم نگذار
که قولش را به بیابان دادم..!!

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

سهراب گفتی …
.چشمها را باید شست شستم ولی…….
گفتی…
جور دیگر باید دید……
دیدم ولی….
او نه چشمهای خیس وشسته ام را…
نه نگاه دیگرم را…..
هیچکدام را ندید….
فقط در زیر باران یا طعنه ای خندید و گفت …..
دیوانـــه باران ندیده…………….

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

امروز دوباره دلم شکست
از همان جای قبلی
کاش میشد آخر اسمت نقطه گذاشت تا
دیگر شروع نشوی
کاش میشد فریاد بزنم”پایان”
دلم خیلی گرفته
اینجانمی توان به کسی نزدیک شد
آدمها از دور دوست داشتنی ترند

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

بـــــ
سلامتیه
ڪسی
ڪـ
نفس
میڪشید
ولے
هم نفس
نداشٺ

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

👈 گـــفــتـے نــباشـے مـــیـــمــیــــرم . . .

الان ڪـــجـــاس قَــــبـــــرت ؟! 🤔

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

شب هایم درد دارند…
وقتی ندانم…
چراغ اتاقت را کدام “لعنتی” خاموش میکند…

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ز

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

بهم گفت

کمى از حال و روزت بگو

و من سکوت کردم و سکوت کردم و سکوت کردم ،

اونقدر سکوت کردم که مطمئن شدم

چیزى رو از قلم ننداختم !

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

گاهی نباید هی باخود تکـــرار کرد حرف‌ها را!

فکر هم نباید کرد!

اصلا هیچ کاری نباید کرد …

حتی نباید نوشت!

باید …

سکوت کرد

عمیقا ســکوت کرد …

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

ما رو در تلگرام دنبال کنید

@MardeSfid

مارو در تلگرام دنبال کنید

▁▁💔اس ام اس غمگین عاشقانه 💔▁▁

اس ام اس,اس ام اس جدید,اس ام اس غمگین,اس ام اس عاشقانه زیبا,اس ام اس دپرس,اس ام اس غم و اندوه,اس ام اس جالب,اس ام اس عاشقانه تلگرام,اس ام اس مخصوص تلگرام,اس ام اس شکست عشقی,اس ام اس باز,اس ام اس مخصوص عشق از دست رفته,اس ام اس ناراحتی,فاز غم,ناراحتم,اس ام اس ناراحتی چی برای عشقم بفرستم

نوشته اس ام اس غمگین عاشقانه جدید بهار ۹۵ اولین بار در اس ام اس جدید پدیدار شد.

چند اس ام اس مخصوص عاشقانه

اس ام اس

مشاهده چند اس ام اس مخصوص عاشقا را اینجا مشاهده می کنید

 

اس ام اس

مزرعه که درو شد کلاغ هم رفت بیچاره مترسک احساسش را به کسی سپرده بود که برای نیازش “تنهاییش” را پر کرده بود . . .   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   راه که میروی ، عقب می مانم نه برای اینکه نخواهم با تو همقدم باشم میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم میخواهم ردپایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد . . . تو فقط برای منی !   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   آدم در مورد بقیه خیلی راحت میتونه بگه : “فراموشش کن” . . .   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   گاهی آنقدر دلم هوایت را میکند شک میکنم به اینکه ، این دل مال من است یا تو . . .   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   خداوند نمیخواهد ما به هم برسیم می دانی دلیلش چیست ؟ می داند که اگر کنارم باشی دیگر هیچ وقت ، هیچ چیز از او نخواهم خواست   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   گفته بودم بی تو سخت میگذرد بی انصاف ! حرفم را پس میگیرم بی تو انگار اصلا نمیگذرد . . .   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ خوش به حال ماهی ها تکلیفشان معلوم است هوایی که می شوند ، می میرند   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   نشود فاش کسی آنچه میان من و توست تا اشارات نظر ، نامه رسان من و توست گوش کن ، با لب خاموش سخن میگویم پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   چه حکایت عجیبی است هوای پاییز تنها را تنها تر می کند و عاشق را عاشق تر . . .   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥       ستاره در هوا می بینم امشب زمین در زیر پا می بینم امشب خدایا مرگ ده تا جان سپارم که یار خود جدا می بینم امشب   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   انصاف نبود ، رفتنت باخودت باشد فراموش کردنت با من . . .   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   لایق پرستش است کسی مثل تو که در این بی مهری ها بی چشم داشت محبت میکند . . .   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   برایم فرقی نمی کند که این شهر لعنتی چقدر ساختمان و خانه و خیابان دارد وقتی تو در این شهر نباشی ، من برج زهرمارم !   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   نترس عشقم ، این پرنده با مشتی دانه ، اهلی هیچ دلی نمی شود وقتی پرواز را فقط در آسمان تو آموخته . . .   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   لعنت به تو ای “دل” که همیشه جایی جا می مانی که تو را نمی خواهند !   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   هر بار که گفتم دوستت دارم ، سکوت کردی ! حرف های من سنگین بود یا گوش های تو ؟   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   و تو فکر میکنی خاموش شده اند ، دلتنگی هایی که هر روز ساکتشان میکنم دلواپسم ، کجای قصه مان سکوت کرده ای که تو را نمیشنوم   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   در کودکی در کدام بازی ، راهت ندادند ، که امروز اینقدر دیوانه وار ، تشنه ی “بازی کردن” با آدم هایی ؟   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   خدایا ممنون که مرا در حد ایوب میبینی ولی تمامش کن ! دیگر بریده ام . . .   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   همه نیمه گمشده دارند ولی تو تمام پیدا شده ی منی . . .   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   نه سرما اثر کردنیست و نه باران خیس کردنی اگر «تو» بامن قدم بزنی . . .   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   گنج ها همیشه در دل ویرانه ها جا خوش می کنند بی خود نیست که تو در دل من نشسته ای . . .   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   نه از سرم می افتی نه از چشمم کجای دلم نشسته ای که جایت این قدر امن است ؟   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   عاشقی یعنی بعد از دو ساعت اس ام اس بازی با عشقت شب که دلتنگش میشی دوباره میشینی همون اس ام اس های تکراری رو میخونی . . .   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   یادت میاد میگفتی آسمون اگه زمین بیاد همیشه عشقمی دوست دارم زیاد هنوز ازین دروغ تو خوشم میاد . . .   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   بودم ! دیدم با دیگری شادتری رفتم . . .   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   نه طبق عادت دوستت دارم ، نه به حکم سنت ! همه چیز بنا بر فطرت است “خوب ها” دوست داشتنی اند   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   تولدم را جشن می گیرم هر صبح که از آغوش تو به دنیا می آیم . . .   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   میگویند یک روزی هست که چرتکه دست میگیرند و حساب و کتاب میکنند و آن روز تو باید تاوان آنچه با من کردی را بدهی ! فقط نمیدانم تاوان دادن آن موقع تو ، به چه درد من می خورد !؟   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس جدید عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   من دعا میکنم تو را داشته باشم تو دعا می کنی دیگر نباشم بیچاره خدا !

نوشته چند اس ام اس مخصوص عاشقانه اولین بار در اس ام اس جدید پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه بهمن ۹۴

اس ام اس عاشقانه بهمن ۹۴

اس ام اس عاشقانه بهمن 94

آهسته می‌بوسم‌َت

طوری‌که لب‌هات

فکر کنند خوابِ بوسه دیده‌اند!

#### sms asheghaneh ####

هرچه سخت‌ترْ تو

نرم‌ترْ من.

گُلِ‌سنگ شده‌ام انگار!

#### sms asheghaneh ####

به سقفِ اتاق‌َت

مهتابی نقره‌ای آویخته‌اَم

که اگر آمدی

پایت به گلدان نگیرد

بیفتد، بشکند،…

از خواب بپرم

ببینم خواب دیده‌اَم!

#### sms asheghaneh ####

تنهایی

مثل اناری‌ست شکفته بر شاخه

دستی اگر نچینَدَش

چه در آسمان بماند،

چه بر خاک بی‌اُفتد!

#### sms asheghaneh ####

چشم‌هایت

سرنوشت را رقم می‌زنند

مثل گلوله‌ای بی‌هدف

که مرگ و زنده‌گی را

#### sms asheghaneh ####

به این ابرها اعتباری نیست

باران اگر می‌خواهی

سراغِ من بیا

#### sms asheghaneh ####

اگر بروی

دیگر بهانه‌ای ندارم برای زنده‌گی،

مثلِ ماهیگیر فقیری که

با تورِ خالی

رویِ بازگشت به خانه ندارد!

#### sms asheghaneh ####

به احترامِ هر قطاری که از راه می‌رسد

کلاه برمی‌دارد از سر

مردی که سال‌هاست

قطاری دل‌اَش را بُرده‌ است!

#### sms asheghaneh ####

هیچ‌کس از آسمانِ گرفته

توقعِ آفتاب نمی‌کند.

با دلتنگی‌اَت کنار بیا مرد!

#### sms asheghaneh ####

گس و شیرین،

تو نوبرانه‌ی اناری

حتا اگر

میوه‌ی فصل دیگری باشی!

نوشته های رضا کاظمی

#اس ام اس عاشقانه بهمن ۹۴, #اس ام اس عاشقانه, #اس ام اس, #پیامک عاشقانه, عشق, #جملات عاشقانه, #اس ام اس احساسی, #استاتوس عاشقانه بهمن ۹۴, #اس ام اس بهمن ۹۴

The post اس ام اس عاشقانه بهمن ۹۴ appeared first on کوتوله ها|عکس،بازیگران،مدل مانتو جدید، فال روزانه ، فال حافظ.

اس ام اس عاشقانه زیبا و جذاب دی ۹۴

اس ام اس عاشقانه زیبا و جذاب دی ۹۴

اس ام اس عاشقانه زیبا و جذاب دی 94

چون سیب رسیده ای رهاشده دررؤیا

بارودمی روم. کاش شاخه ای که ازآب می گیردم

دست توباشد!

#### sms ziba ####

رؤیا مثل آوازی مرده

دیگر به کار برهم زدن سکوت هم نمی آید

وقتی قرارنیست بیایی!

#### sms ziba ####

شب ازنومی رسد

همراه تو

شب پره ها

وهوهوی باد

درشاخه های بید.

ماه دوباره گل می دهد!

#### sms ziba ####

توآفتاب لب بام بودی

تابه شعرمن درآمدی

پریدی

رفتی!

#### sms ziba ####

می خواهم بهترین شعرم را

برایت بنویسم  اما

نه آفتاب می گذاردببینمت

نه دخترهمسایه!!!

#### sms ziba ####

یادت

درهوای خانه منتشرشده

ودرمن

گلی شکفته است.

*

بایدبرخیزم

سفره بیندازم

وهفت سین وتنگ ماهی و…

*

صدایی درمن می گوید:

بهارآمده است.

تونمی آیی؟!

#### sms ziba ####

درزمستانی که بی هنگام آمده بود

و ابرهایی که ناغافل،

تو

بهار را به پنجره ام هدیه کردی

و ماه مهربان را

به دست هایم.

*

حالا کجا مانده ای

دوباره بیایی کنار پنجره ام

بگویی: سلام،

بهار آورده ام،نمی خواهی؟!

#### sms ziba ####

تو را می خواهم

برای یک لحظه زیستن

و بعد،

بگذار تا ابد

ابرها ببارند!

#### sms ziba ####

توآمده ای

کسی خانه نیست

بازمی گردی.

*

من رفته ام گورستان

برای همیشه بمیرم!

#### sms ziba ####

چه شوربختْ ماهیِ کوچکی که

عاشق نهنگ‌ها می‌شود

حال آن‌که خانه‌اَش  بِرکه‌ای بیش نیست!

The post اس ام اس عاشقانه زیبا و جذاب دی ۹۴ appeared first on کوتوله ها|عکس،بازیگران،مدل مانتو جدید، فال روزانه ، فال حافظ.

اس ام اس های خوشگل عاشقانه

اس ام اس

چند اس ام اس زیبای عاشقانه را اینجا مشاهده کنید

اس ام اس

گاه سکوت یک دوست معجزه میکنه ، و تو می آموزی که همیشه ، بودن در فریاد نیست .. . . در اوج دل نشاندمت ، در رهگذار زندگی زمانه گر خزان شود ، توئی بهار زندگی . . . . . . دیرگاهیست که تنها شده ام / قصه غربت صحرا شده ام وسعت درد فقط سهم من است / باز هم قسمت غم ها شده ام دگر آئینه ز من با خبر است / که اسیر شب یلدا شده ام من که بی تاب شقایق بودم / همدم سردی یخ ها شده ام کاش چشمان مرا خاک کنید / تا نبینم که چه تنها شده ام . . . . . . زندگی پرتو عصر است که در بزم وجود ، به نسیم مژه بر هم زدنی خاموش است . . . . . . بمون بگو چکار کنم ، دنیا پر از درد و غمه / تموم زندگیم توئی ، تو هم که اخمات تو همه ! . . . همه دنبالت میگردن ، فکر میکنن گم شدی ، بگم تو قلب منی خیالشون راحت بشه !؟ . . .اس ام اس مخصوص عاشقانه چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند ، تماشای تو زیباست اگر بگذارند به من عاشق مسکین به حقارت منگر ، دل ما وسعت دریاست اگر بگذارند . . . . . . بلند ترین شاخه درخت ، یک واژه را می فهمد ، و آن هم تنهائیست . . . . . . فریاد من از داغ توست ، اینگونه خاموشم نکن ، حالا که یادت میکنم ، دیگر فراموشم نکن . . . . . . در سرای گل فروشان گرچه گل بسیار است ، چون تو گل پیدا نمودن مشکل و دشوار است . . . هیچ کس تنهائیم را حس نکرد ، برکه طوفانیم را حس نکرد ، او که سامان غزل هایم از اوست ، بی سر و سامانیم را حس نکرد . . . . . . ای اشک ، گرم و آرام ببار بر گونه بیمار من ، ای غم ، تو هم لذت ببر از این همه آزار من . . . عشق یک واژه زلال است ، تو باید باشی ، قلب من زیر سوال است ، تو باید باشی فال حافظ زدم آن رند غزل خوان هم گفت ، زندگی بی تو محال است ، تو باید باشی . . . . . . از فراق تو مرا هر نفسی صد آه است ، از تو غافل تیستم ای دوست خدا آگاه است . . . . . . گوهر دل را نزن بر سنگ هر ناقابلی ، صبر کن پیدا شود گوهر شانس قابلی . . . . . . شب شکست ، پیمان شکست ، عهدی شکست ، قلبی شکست از شکست هر شکستی بر دلم آهی نشست . . . . . . اگه به تو زل نمیزنم ، رازی است که با نگاه فاش میشود . . . . . . ای کاش زندگی مثل فوتبال بود ، که خوشی را پاس ، جدائی را شوت ، بی وفائی را فول ، غم را آفساید و محبت را گل میکردیم . . . !

نوشته اس ام اس های خوشگل عاشقانه اولین بار در اس ام اس جدید پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه توپ دی ماه ۹۴

اس ام اس عاشقانه توپ دی ماه ۹۴

index

تازه ازراه رسیده ای،بمان!

اگربروی

زمین سردخواهدشد

وفرسوده

ومنقرض،

مثل تفنگی خالی

که درخواب جنگ

به غبارسردفراموشی

نشسته باشد.

#### sms jadid ####

اگربروی

کشتی ها

بادبان آویخته وبی سرنشین

بندرراترک خواهندکرد

ومن

اندوهگین وخاموش

مثل توده ای یخ

سرگردان دریای مه آلود

خواهم شد.

#### sms jadid ####

تازه ازراه رسیده ای،بمان!

اگربروی

باورکن اگربروی

زندگی،

آهنگ غم ناکی بیش نخواهدبود!

#### sms jadid ####

اندوه پاییز

ابری ست گذرا

برای زیستن

درنگاه آفتاب و

بهار

#### sms jadid ####

من به توفقط عادت کرده ام

وتوهمیشه پشت به من

نقطه ای دورترازپنجره را

نگاه می کنی

تا کسی که قرارنیست بیاید،

بیاید!

لحظه ای برگرد ، مراببین

شایدآن شاهزاده ی افق های دور

من باشم!

#### sms jadid ####

لطفا

کمی دورتربایست!

مهربان که می شوی

بیشتردلم تنگ می شود.

#### sms jadid ####

توآمده ای،

کسی خانه نیست.

بهارآورده ای و

چه قدرگل،اما

من هنوز

به رویش گلی می نگرم

که درکویرکاشته ام!

-بازمی گردی.

#### sms jadid ####

کوتاه ترین شعرم را  برای توسرودم:

-بوسه!

#### sms jadid ####

تارنگ چشم هایت رابفهمم

سوخته بودم

وتو

رفته بودی

برساحل دیگری بتابی!

#### sms jadid ####

شب

وچیزی شبیه ماه

آویخته ازدکل های نفت.

بادکنکی سفید

معلق میان آسمان.

وکودکی که

من بودم!

نوشته های رضا کاظمی

The post اس ام اس عاشقانه توپ دی ماه ۹۴ appeared first on کوتوله ها|عکس،بازیگران،مدل مانتو جدید، فال روزانه ، فال حافظ.

اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس

چند اس ام اس خوشگل عاشقانه را اینجا مشاهده می کنید

اس ام اس

چقدر ماه گرفتگی را دوست دارم،شبیه توست وقتی موهایت را روی صورتت می ریزی ! . . . سفر به فضا سفینه نمی خواهد تو بگو دوستت دارم فضا با من …. . . . دمِ چشم هایت گرم با آن دوستت دارم های عاشقانه اش از زیر زبانت که نمی توان حرفی کشید … . . . هواشناسی انگار نمیداند یک گوشه ی شهر هرشب بارانیست . . . من نه عاشق هستم نه محتاج نگاهی که بلغزد برمن! من خودم هستم وآن حس غریب که به صدعشق وهوس می ارزد . . . خوشبختی یعنی قلبی را نشکنی دلی را نرنجانی آبرویی را نریزی ودیگران ازتو آسیبی نبینند حالا برو ببین چقد خوشبختی!
.
.
.خسته ام از تو نوشتنکمی از خود می نویسماین منم که دوستت دارم.
********** اس ام اس عاشقانه – پیامک احساسی**********
.باران باشدتو باشی یک خیابان بی انتها هم باشدبه دنیامی گویم خداحافظ ….. . . .آدمایی که عشقشونو مثل کانال تلوزیون عوض میکننآخرش باید بشینن برفک تماشا کنن …. . . . .باران که بند بیایدتازه خاطره شروع به چکه کردن میکند. . . . .خدایا
 خواستم بگویم تنهایم
اما نگاه خندانتمراشرمگین کرد
 چه کسی بهتر از توولی عجیب دلتنگم. . . . .گذشت…گذشت آن زمان هایی که مردم همدیگر را دور میزدندحالا از روی هم رد می شوند!. . . . .امروز چند تا نفس کشیدی؟۰ ۱ تا، ۰ ۰ ۱ تا ۰۰۰ ۱ تا؟به اندازه همه نفس ها برام عزیزی.
********** اس ام اس عاشقانه – پیامک احساسی**********
.من رفتم و تو گفتی برو به …مدت هاست بی تابمبی تاب بازگشت!راستی کلام آخرت به سلامت بود یا به جهنم؟. . . . .پرم از اشکآنقدر که دنیا باید چتر بر سرش بگیرد
 با احتیاط مرا ورق بزند. . . . .از حاصل جمع چشم هانگاهی نصیبم نشد وقتی تو به من نگاه نکردی. . . . .گاهی لال می شود ادمحرف دارد اماکلمه ندارد. . . . .آدم وقتی می تونه به مثل ” گشتم نبود نگرد نیست ”ایمان بیاره که دنبال یه دوست خوب و صادق باشه . . .برای من تنها با یک گل بهار می شود گل روی تو … ! . . . کاش هرگز ندیده بودمت! لعنت بر چشمی که بی موقع باز شود… ********** اس ام اس عاشقانه – پیامک احساسی**********
شیرین ترین خاطرۀدنیا باشی مالِ من نباشی زهر می شوی به کامم بدجور…!!!! . . . ********** اس ام اس عاشقانه – پیامک احساسی********** مثل باران های بی اجازه وقت و بی وقت درهوایم پراکنده ای ومن بی هوا ناگهان خیسم ازتو . . . درغمگین ترین لحظات زندگی ام شادم که کسی نداند چقد غمگینم بی تو . . . عادت ندارم درد دلم را به هرکسی بگویم پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم تا همه فکرکنند نه دردی دارم نه قلبی . . . اگه روزی بی من تنها شدی تو دنیات اگه نبود مث من کسی فدای غم هات اگه دلت شکستو هم نفسی نداشتی یادت بیاد روقلبم چه ساده پاگذاشتی . . . در دلم آرزوی آمدنت می میرد رفته ای اینک اما آیا باز برمیگردی؟ چه تمنای محالی! خنده ام میگیرد! . . . مث جون کندنه زندگیم و تمام لحظه هام منم وبغضامو اشکامو درد تنهایی هام منم وحس بی کسی و از غم پرپرشدن این یه حقیقته تلخه که دارم از پا در میام . . . کوچه‌های علی‌ چپ برفی اند آهسته بروید . . . ای غریبه این همخواب تو همش تو خواب منه …‎ . . . تنهایی را باور کردم چقدر دیگر دلم کسی را نمی خواهد .

نوشته اس ام اس های عاشقانه اولین بار در اس ام اس جدید پدیدار شد.

اس ام اس های خوشگل عاشقانه

اس ام اس

چند اس ام اس زیبا و جدید مخصوص عاشقانه را مشاهده کنید

اس ام اس

در جایی که همه زغال فروش شده اند و دیگران را سیاه میکنند بیا کمی از مد افتاده باشیم سپید بمانیم • • •اس ام اس عاشقانه چند روزیست که حالم دیدنیست حالم ازاینو ان پرسیدنیست عشق می ورزم عذابم میدهند آب میخواهم سرابم میدهند • • • عاشقانه سلام کن و بعد برای همیشه برو دلگیر نخواهم شد دیگر به دیدارهای ناگهانی دوست داشتنهای موقتی و رفتنهای بی خداحافظی عادت کرده ام • • • چه کنم؟ جاده میرود نه من من تا قیامت میمانم • • • خدا را چه دیدی شاید رفتنت با برگشتی عاشقانه تر باشد نمیدانم؟ دعا کنم زودتر بیایی یا بمانی و عاشقانه برگردی • • • ای بغض فروخفته مرا مرد نگه دار تا دست خداحافظی اش را بفشارم • • • میان جاده بی تو خوب می فهمم نوشته های غم انگیز کامیونها را • • • خدایا. دستانم را زده ام زیر چانه ام مات ومبهوت نگاهت میکنم طلبکار نیستم فقط مشتاقم بدانم ته قصه چه میکنی؟ بامن • • • همیشه آنکه می رود؛ کمی از ما را با خود می برد • • • دلگیر نشو خدا حق با شیطان بود آدم هایت ارزش پرستیدن ندارند • • • پروانه ها در پیله دنیا را نمی فهمند  تقویم ها روز مبادا را نمی فهمند  دریا برای مردم صحرانشین دریاست  ساحل نشینان قدر دریا را نمی فهمند • • • مگه قلب من بت بود.؟؟ که خدا تورا برای شکستنش فرستاد..؟؟ • • • ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﻣﺎ ﺭﺩ ﭘﺎﯾﺖ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻦ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﻡ ﻗﺪﻡ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺑﯽ ﻣﻦ • • • قراره تا کجا از غم بسوزم؟ بگو تاکی چشو پا در بدوزم که حتی از نگاهت دور بودم نتونستم جدا باشم یه روزم تو این دلواپسی مجبور بودم بگم از عاشقی مستم هنوزم • • • خدایا در کجای زمین نیستی که خلق تو را در آسمان ها میجویند • • • • ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺁﻣﺪﻡ ﺧﻄﺖ ﺑﺰﻧﻢ ﺍﺯ ﻗﻠﺒﻢ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﺕ ﺭﺍ ﺍﺳﻤﺖ ﺭﺍ ﺍﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻗﻠﺒﻢ ﭘﺮ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺧﻂ ﺧﻄﯽ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ • • • صداى چه کسى گوش هایت را پر کرده بود که وقت رفتن فریادها و صداى شکستنم را نشنیدى • • • ﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻴﻢ ﻭﻟﻲ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺵ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻟﺬﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻕ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻭﺻﺎﻝ ﻧﻴﺴﺖ. ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻕ ﺷﻮﻕ ﻭﺻﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺻﺎﻝ ﺑﻴﻢ ﻓﺮﺍﻕ • • اس ام اس جدید دپرسی • • دیگر برای که بنویسم؟ او رفته است • • • دیگر خونی برایش نمانده بود پسری که عاشق پرستار پایگاه اهدای خون شده بود • • • تنهایی ام فقط ادعا دارد با اینهمه بزرگی اش.. جای  خالی ات را.. پر نمی کند • • • چرا می گویند ها نشانه جمع است ؟ اما وقتی با تن جمع ببندی تنهاخودت می مانی و خودت • • • پروانه احساسم در دامی افتاده است که عنکبوت آن اسیر است نه میتواند پرواز کند و نه بمیرد

نوشته اس ام اس های خوشگل عاشقانه اولین بار در اس ام اس جدید پدیدار شد.

اس ام اس های خوشگل عاشقانه

اس ام اس

چند اس ام اس زیبای عاشقانه را اینجا مشاهده کنید

اس ام اس مخصوص عاشقانهاس ام اس

جای خالی تورا با عروسکی پر میکنم همانند توست، مرا دوست ندارد احساس ندارد اما هر چه هست دل شکستن بلد نیست… . . . جزیره دلم را برای امدنت چراغانی کردم اما تو بهانه کردی که از دریا می ترسم . . . به یاد اونی که فکر میکنیم تونستیم فراموشش کنیم اما وقتی شب خوابشو می بینیم کل روز رو پکریم . . . بی خیال اسم ها و حرف ها من خلاصه می شوم در تو … همین ! . . . تو را من “تو” کردم وگرنه “او” هم زیادت است پس اینقدر برایم، شما، شما نکن… . . . درد من چشمانی بود که به من” اشک” هدیه میداد و به دیگران چشمک……….. . . . خاک بر سرِ تمامِ این کلمات اگر تو از میانِ تمامشان نفهمی من دلتنگم . . . ! . . . دلــــــم ؛ گـاهی میــگیــرد ! گـاهی میــسوزد ! و حتی گـاهی ، گـاهی نــه _خِیــلی وقتـــها_ میـــشکند ! امــ ـا هنـــــوز می تَپــــد . . . تنهاپرانتزی که دوست ندارم بسته شود لبان توست وقتی که میخندی. . . . می گویند : نیستی؟؟؟ می گویم : وقتی بودن و نبودنت فرقی نکند برای دیگران نباشی سنگین تری… . . . بودن هم بودن های قدیم .. نه اینترنت بود ، نه تلـــفن فقط نـــگاه بود ، روبرو .. چشم در چشم ، به همین خلوص به همــین کیــفیــت .. به همیـــن ســــادگی… . . . در دفتر خاطراتم نوشتم رفیق زیباست، معلم دفتر رادید و گفت این رویاست گفتم ای معلم از نوازش رفیق چه میدانی؟ گفت درعالم رفاقت، رفیق همیشه تنهاست… . . . بهترین قصه ی دنیا عشق است و بدترین آن عادت… اما بدتر از همه عادت به کسی است که روزی عاشقش بودی… . . . در زندگی به هیچ کس اعتماد نکن آیینه با تمام یک رنگیش دست چپ و راست را به تو اشتباه نشان می دهد… . . . همه جا هستی! در نوشته هایم، در خیالم، در دنیایم تنها جایی که باید باشی و ندارمت کنارم است… . . . دلتنگم نه دلتنگ تو… دلتنگ اینکه هر لحظه به یادم بودی… دلتنگ تا صبح بیدار موندنت فقط به خاطر اینکه دل من گرفته… دلتنگ اینکه اسممو سوالی صدا کنی… دیدی؟ من که دلتنگ تو نیستم… . . . در نهان به آنانی دل می بندیم که دوستمان ندارند… و در آشکار از آنانی که دوستمان دارند غافلیم… شاید این است دلیل تنهایی مان… . . . ما مثل دفترهای قدیمی کاهی بودیم، دو به دو به هم چسبیده… هر کداممان را که می کندند، آن یکی هم بیرون میزد از زندگی… حالا سیمی مان کردند که با رفتن دیگری کک مان هم نگزد . . . ای کاش همیشه جمعه بود ………. و دل تنگی هایم را گردن غروب اش می انداختم… . . . دوستت دارم و دوستت خواهم داشت از آن دوستت دارم ها که کسی نمی داند که کسی بلد نیست !
 

نوشته اس ام اس های خوشگل عاشقانه اولین بار در اس ام اس جدید پدیدار شد.

اس ام اس احساسی و عاشقانه دی ۹۴

اس ام اس احساسی و عاشقانه دی ۹۴

اس ام اس احساسی و عاشقانه دی 94

دیگر پاییز نمی خواهم ،

برگِ بعدی را

بهار باش !

#### sms jadid ####

تو برمی گردی

ومهم نیست چه می گویند مردم !

مردم

همیشه باید حرفی برای گفتن

داشته باشند!

#### sms jadid ####

شک نکن!

دوباره هم دیگرراخواهیم دید،

مگروقتی که

خورشیدِ نگاهت

ازغرب طلوع کند!

#### sms jadid ####

فاصله ای نمانده بود،

تنهایک قدم

تاگشودن معبرِ تاریک به نور،

رسیدنِ دست های متبرک به هم،

تنفس عطرماه وبابونه.

#### sms jadid ####

همیشه

وقتِ رفتن که می شد،می گفتی:

– تابه زودی…،خداحافظ

امااین بار

دست تکان دادی ازدور،گفتی:

– تاهمیشه…،خداحافظ

و این،

اولین دروغ تو بود!

#### sms jadid ####

با اندوهی کودکانه

گفتی: ماهی اَم مُرد!

اما از تنگِ بلورش

هیچ نگفتی!

#### sms jadid ####

من اگربروم

بغض اَت رامی پیچی درحنجره اَت

باخود می بری.

تواگربروی

من هیچ کاری نمی کنم

مگراین که سرجایم بمانم

تاوقتی برگشتی

پیدایم کنی

به راحتی!

#### sms jadid ####

زودتر بیا

شایدامروز

قصدبیدارشدن نداشته باشد

خورشید!

#### sms jadid ####

شادی رادوست دارم

بی آن که بدانم چرا؟!!

سوءتفاهم نشود!

شادی،

دخترهمسایه نیست

که دارددکترمی شود،یامهندس،یاچه می دانم؟

ودرس هایش راهرروز

روی بالکنِ مُشرف به پنجره ی اتاقِ من می خواند!!

شادی،

پرنده ای ست که روزهای موعود

به دیدارم می آید

ومراپُرمی کندازموسیقیِ بودن.

شادی، همین است.

#### sms jadid ####

تامیهمانیِ بعدی

ببینی چندتارِ موی دیگر

سفیدخواهم کرد؟!!

نوشته های رضا کاظمی

#اس ام اس عاشقانه دی ۹۴, #اس ام اس عاشقانه, #پیامک عاشقانه دی ماه, #استاتوس عاشقانه, #اس ام اس زیبا, #پیامک عشق, #اس ام اس احساسی دی ۹۴, #عاشقانه دی ماه ۹۴, #اس ام اس جدید دی ماه ۹۴, #اس ام اس عاشقانه جدید, #اس ام اس احساسی و عاشقانه دی ۹۴

The post اس ام اس احساسی و عاشقانه دی ۹۴ appeared first on کوتوله ها|عکس،بازیگران،مدل مانتو جدید، فال روزانه ، فال حافظ.