بایگانی دسته: اس ام اس صبح بخیر

اس ام اس صبح بخیر جدید

اس ام اس صبح بخیر جدید

 

قوقولی قوقو صبح شده. بع و بع و بع ببعیه بیدار شده. واق و واق و واق هاپوئه چشش وا شده. پنجره ها رو رو به حیاط باز کنید. زندگی رو دوباره اغاز کنید. به همه بگید صبح بخیر

اس ام اس صبح بخیر جدید

همیشه وقتی صبح ها از خواب بلند میشی خدا را شکر کن چون امروز هم زنده هستی

اس ام اس صبح بخیر جدید

دوس دارم صبح با دوتا دختر خوشگل از خواب بیدار

شم

???

یکیشون لبمو بوس کنه بگه صبح بخیر عشقم

???

یکیشون لپمو بوس کنه بگه صب بخیر بابا??..

اس ام اس صبح بخیر جدید

صبحی که شروعش با توست خورشید دیگر اضافیست!

اس ام اس صبح بخیر جدید

انتخاب با توست؛ می توانی بگویی :صبح بخیر خدا جون، یا بگویی :خدا بخیر کنه صبح شده!

اس ام اس صبح بخیر جدید

دلم می خواهد

صبح ها

تو

بیدارم کنی

نه ساعت شماطه دار!…

سلام قربون اون چشمای نازت، صبحت بخیر

اس ام اس صبح بخیر جدید

صبحت بخیر ای تمام هستی من دل دریایی من بی تو مردابیست. سلام ای صبح سرشار.. صبحت پرازاواز نسیم

اس ام اس صبح بخیر جدید

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند

و سلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند

و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی

اس ام اس صبح بخیر جدید

سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پا برجاست

سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست

اس ام اس صبح بخیر جدید

سلام من

به آن پرند سپیده وشادمان

که در سپیده با نسیم

ترانه ساز می شود

اس ام اس صبح بخیر جدید

سلام ،

ببخشید ما داشتیم تو کوچه اس ام اس بازی میکردیم

یکی از سلاما افتاد تو خونتون ! میشه پسش بدین !؟؟

ما منتظریم !

اس ام اس صبح بخیر جدید

سلام من

به پیچکی که صبح دست سبز او

به سوی آسمان بی کران دراز می شود

اس ام اس صبح بخیر جدید

به تو سلام می کنم کنار تو می نشینم

و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا می شود .

اس ام اس صبح بخیر جدید

من به تو سلام میکنم تو که تک ستاره دمادم غروبی

ای مهوش غزالها ای ترانه ساز هستی

ای که جادوی کلماتت قلمها را

سرنگون میکند سلام

اس ام اس صبح بخیر جدید

سلام من

به هر چه وبه هر کــــسی که با سحر

تمام جسم و جان او پر از نماز می شود

اس ام اس صبح بخیر جدید

سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش!

سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور باران، ای طراوت بی کران

روزت به خیر باد

اس ام اس صبح بخیر جدید

سلام

صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم

و تو خودت را در آینه من آبی

بیا برویم باورمان را قدم بزنیم

تا شانه های خیابان خیال کنند

جنگل و دریا بهم رسیده اند . . .

اس ام اس صبح بخیر جدید

امیدوارم روزت رو با یه دنیا امید، یه بغل آرزو

و یه عالمه انرژی مثبت شروع کنی…

صبح نازت بخیر

اس ام اس صبح بخیر جدید

صبحت بخیر عزیزم ، برات چایی بریزم؟!
گولت زدم عزیز جون ، تو که نیستی خونمون!!
خوب بیــــــــــد (صبحت بخیر عزیزم)

اس ام اس صبح بخیر جدید

سلام من
به آن پرند سپیده وشادمان
که در سپیده با نسیم
ترانه ساز می شود
صبح زیبات بخیر

اس ام اس صبح بخیر جدید

میفرستم مهربان بر محضر تو یک پیام تا که هم جویای احوالت شوم هم داده باشم یک سلام! صبح روز آدینه ات بخیر و شادی