بایگانی دسته: اس ام اس سیگار

اس ام اس سیگار کشیدن

اس ام اس سیگار کشیدن

 

اس ام اس سیگار کشیدن

 اس ام اس های سیگار کشیدن پیامک سیگاری ها عاشقانه سنگین جدید

 

 
دلشـکسته ای کنار پنجره سیگار می کشید خسته بود انقدر که یادش نبود سیگار را به پایین پرت کند
نه خودش را .
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار کشیدن عاشقانه
تو نیز به احساست بیاموز
نفس نکشد !
چرا ڪه هوای دلها آلوده است
اینجا فاصله ی یک عشق تا عشق بعدی
یک نخ سیگار است .
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار کشیدن سنگین
هرشب نبودنش هزینه ی بالایی دارد !
یک قوطی کبریت دو پاکت سیگار و سال ها سرفه.

.

.

.

ادامه اس ام اس ها در ادامه مطلب


¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار کشیدن جدید
فکرش را هم نمیڪردم
روزی سیگار بکشم !!
حالا سالهـاست که سیگار مرا میکشد
چای مرا میریزد !
آینه سـراغ دندان هایم را میگیرد !!
حال ریه ام را می پرسد
من
به ناچار با موهایم ور میروم.
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار کشیدن عاشقانه
به وقت  تنهایی
مرد
زیر باران سیـگار می کشد
زن ، پشت  پنجره
امّا
نه باران مهم است ،
نه مرد ، نه پـنجره ، نه زن ،
مهم ؛
تنهایی است ،
ڪه دود می شود.
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار کشیدن سنگین
جوان تر که بودم عشق سنگی بود در دستانم که با آن شیشه خانه ها را می شکستم !
اما حالا عشق صخره ای ست سهمگین، فرو نشته در اعماق اقیانوس آرام تنم !
این چنین است که سیگار می کشم،چای می نوشم،داستانی را روایت میکنم که در آن تو را دوست دارم .
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار کشیدن جدید
بعد از رفتنت
زندگیم خلاصه شد در دو اتفاق !
سیگار قبل از چای !
سیگار بعد از چای.
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار کشیدن عاشقانه
با سیگار و ترامادول هم می شود آرام شد اما شـانه های یار ، چیز دیگریست.
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار کشیدن جدید
آن روز ها که با تو بودن برایم آرزو بود  !
تمام شد امـروز با  تو بودن یا نبودن
فرقی ندارد
سیـگار باشد و  خیابان!
من میروم تا دود کنم هستی ام را .
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار کشیدن سنگین
دیگری مرا سوزاند !
و مـن سیگار را.

 

نوشته اس ام اس سیگار کشیدن اولین بار در اس ام اس جدید 94، عاشقانه، خنده دار، زیبا، روز، تولد، فلسفی پدیدار شد.

اس ام اس سیگار سنگین

اس ام اس سیگار سنگین

اس ام اس سیگار سنگین

 اس ام اس های سیگار سنگین و عاشقانه پیامک سیگار و تنهایی جدید

 

 

 
مرد ها هم
بغض میکنند
اما بعد
لبخندی تقلبی میزنن
و در جیب هایشان
به دنبال فندڪ و سیگار میگردند .
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار سنگین جدید
سیگار چه زیبا کام میدهد
او تا صبح پیراهن سفیدش را برایم میسوزاند
و من از لبانش بوسه ها میگیرم !!
چه لذتی میبرم از این همخوابی !!
او از جان مایه میگذارد
و من از عمر.
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار سنگین تنهایی
میگویند سیگار مادر تمام بدبختی هاست ولی چکار کنیم مادرست احترامش واجب .

.

.

.

ادامه اس ام اس ها در ادامه مطلب


¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار سنگین عاشقانه
عـڪس تو بود و قصہ
قاب تو بود و انکار !
کوبیدمش به دیوار!
سیگار پشت سیگار .
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار سنگین جدید
سیگار
هیچ کس از آن دم نمیزند
هـمه به آن لب میزنند .
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار سنگین عاشقانه
می گویند:نویسنده  ها سیگارمی  ڪشند
نقاش هاتابلو
زنـدانی هاتنهایی !!
دزد ها سرک
مریـض هادرد
بچه هاقد !!
ومن برای کشیدن
نفس هایم تورا انتخاب می کنم .
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار سنگین جدید
ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺁﻣﺪ !!
ﺳﺘﺎﺭﻩ ای ﺍﺯ ﺭﻭﯾـﺎﻫﺎﯾﻢ ﺩﺯﺩﯾﺪ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺁﻣﺪ
ﺳﻔﯿﺪﯼ ﺍﺯ ڪﺒـﻮﺗﺮﺍﻧﻢ ﭼﯿﺪ !!
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺁﻣﺪ
ﻟبﺨﻨﺪ ﺍﺯ ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ ﺑﺮﯾﺪ !
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺍﺯ ﺳﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻡ
سـیگار میکشم
سیگار پشت سیگار.
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار سنگین عاشقانه
سیگار
سر درد
ژلوفن های دوست داشتنی
و جشن دلتنگی
و این حال من بی توست .
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار سنگین و تنهایی
نبودی ببینی منو یڪ دنیا رویا
یه سیگار خاموش یه نگاه نگران !
یه قلبی که میتپد در هر لحظه برای تو
نبودی ببینی چقدر دلگیرم میکند !!
عکس هایی که بر دیوار خانه مان
هر لحظه به رویم میخندند
نبودی ببینی چگونه عکسها !!
حسم را به تمسخر میگیرند.
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار سنگین جدید عاشقانه
زمانی جای سیـگار ، ناز او را میکشیدم !
زمانی جای سیگار ، بر لبان او بوسه میزدم
زمانی جای سیگار ، حرف های عاشقانه هایم را به او میگفتم
من هم زمانـی نفس ڪسی بودم !!
حالا اوشد نفـس دیگری ،
نفس من شد دود سیگار.

نوشته اس ام اس سیگار سنگین اولین بار در اس ام اس جدید 94، عاشقانه، خنده دار، زیبا، روز، تولد، فلسفی پدیدار شد.

اس ام اس راجع به سیگار

اس ام اس راجع به سیگار

اس ام اس راجع به سیگار

 اس ام اس های راجع به سیگار عاشقانه جدید پیامک های سنگین سیگاری

 
ته سیگار هایم،
پوڪه های خاطرات است
که شلیک می کنم
وسط مغزم
می کشد مرا
اما شـاید !!
تو را
فراری دهد از ذهنم !
همه را خطا زدم
پاکت بعدی !
خشابی دیگر.
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس راجع به سیگار عاشقانه
سیـگار روشنت را
در جنگل خشڪ و آشفته‌ی من انداختی ؛
بعد
پرسیدی:
مزاحمتان که نشدم  ؟ !
خندیدم :
نه  اصلا .
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس راجع به سیگار جدید
من می توانم
جای سیگار نقاشی بکشم
با دوغ مست کنم  !!
با وسایل خانه تمام شب را تانگو برقصم
و به جای تو
بالشتک دوران کودکی ام را در آغوش بگیرم !!
تو برای فراموش کردن کسـی که بی نظیر
دوستت داشت !
چه خواهی کرد؟ .

.

.

.

ادامه اس ام اس ها در ادامه مطلب


¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس راجع به سیگار سنگین
به کبریت نیازی نیست
سیگار را بر لبم می گذارم و به دردهایم فڪر میکنم خودش آتش می گیرد.
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس راجع به سیگار جدید
اگه یه روز سیگار دست پسرم دیدم میزنم تو گوشش
نه برای اینکه سیگاری شده
برای اینکه پسر من هیچوقت نباید کم بیاره.
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس راجع به سیگار جدید
تمام سیـگارهای دنیا رو
هم دود کنی
تنهائیت توجه هیچ کس رو
جلب نخواهد کرد
جز
پیرمرد سـیگار فروش .
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس راجع به سیگار سنگین
به زخم های پشت دستم با سیگار می نگری ؟
درد ندارند دیگر !!
از روزی که رفتی ،
مرگ تمام درد هـایم را با خودش برد  !!
مرده ها درد نمی ڪشند !!
حرف آخرم این است،
برنگرد دیگر !!
زنده ام نکن.
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس راجع به سیگاری
خاموش گریه می ڪنی بر سینه ی دیوار !!
با بغض روشن می کنی سیگار با سیگار !
«من» باختم اما کسی جز «ما» نخواهد برد
بوی مرا ایـن آب و صابون ها نخواهد برد.
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس راجع به سیگاری ها
به بعـضی ها هم باید گفت:
سیگار بوی شیر دهنتو نمی بره.
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس راجع به سیگار عاشقانه
میگویند چرا سیگار میکشی?زیر لب آهسته میگویم این که چیـزی نیست درد هم میکشم.

نوشته اس ام اس راجع به سیگار اولین بار در اس ام اس جدید 94، عاشقانه، خنده دار، زیبا، روز، تولد، فلسفی پدیدار شد.

اس ام اس سیگار خنده دار

اس ام اس سیگار خنده دار

اس ام اس سیگار خنده دار

 اس ام اس های سیگار خنده دار پیامک و مسیج های سیگار جدید طنز و باحال

 

 

 
دوست دارم الان یکی بغلم کنه بگه:
چته دیوونه؟ بیا این یه نخ سیگار رو بکش
+
+
+
+
من هم بگم پاشو برو گمشو آشغال ناباب !
خیلی صحنه آموزنده و ملودرامی می شه .

¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار خنده دار جدید
دیروز رفتم سوپر مارکت شیر کوچولو با کلوچه بخـرم واسه صبحونه بخورم
یه دختره اومد به مغازه داره گفت: آقا یه بسته سیگار بده  !
هیچی دیگه خجالت ڪشیدم به یارو گفتم:
داداش ع….. س…. دبه ای چند؟؟.

¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار خنده دار طنز
آیا میدانستید کسانی که روزی ۲۰ دقیقه پیاده روی میکنن
نسبت به کسانی که روزی ۵ دقیقه پیاده روی میکنند ، ۱۵ دقیقه بیشتر پیاده روی میکنند؟
+
+
+
+
پس خواهرم حجابت رو رعایت کن!
برادر شما ام سیگار نڪش.

.

.

.

ادامه اس ام اس ها در ادامه مطلب

¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار خنده دار باحال
جای خالیت را نه کتاب پر می کند ، نه قهوه ، نه حتی سیگار !
من دلم آیفون ۷ میخواهد .

¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار خنده دار طنز
توﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﯾﻪ دختر ﺍﻭﻣﺪ ﮔﻔﺖ ببـخشید ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺪ؟ !
یه پوزخند زدمو یه کام محکم از سیگار گرفتم با یه صدای خسته گفتم :ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ
+
+
+
ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺭﻭ ﺑﺒﺮﻡ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﺻﻨـﺪﻟﯽ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ
نابود شدم میفهمی؟ نابود .

¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار خنده دار جدید
ز لب سرخابی اش گیلاس هم جا میزند
تازه او کم رژ به لب از ترس بابا میزند !
شاعری اینـجا به یاد سرخی لب های او !
روز و شب لب بر لب سیگار مگنا میزند.

¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار خنده دار باحال
هروقت دنبال باباتون گشتین پیداش نکردین موبایلشم جواب نمیداد
برین خیابون یه سیگار روشن کنین
اونوقت خودش صاف میاد جلوتون می ایسته.

¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار خنده دار طنز
داشتم تو تاریکی سیگار میڪشیدم، دیدم یه جن داره نگام میکنه
گفتم: بسم الله الرحمن الرحیم .
نرفت
شاید باید با صـوت بخونم، زدم رو عبدالباسط:
بیسمی الله و الرحماااااانو الرحیییییییم  !!!
یهو جن گفت: سوره بقره هم بخونی نمیرم پدرسگ !!
من باباتم.

¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار خنده دار جدید
ببین اسکول
اونی که تو واسش بال بال میزنی
من بابام پمپ بنزین داره !
چه ربطی داشت!!
نمیدونم در کل خواستم بگم آی أم سینگل
No pv
Org page
به ارواح جدم نیستی در حدم
جاست سیگار و علف .

¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار خنده دار باحال
رفیقم یه سرفه هایی میکنه انگار که ۱۰ ساله داره سیگار میڪشه ، در حالیکه ۹ ساله داره سیگار میکشه.

¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار خنده دار جدید
تو تا کسی نشسته بودیم
یارو داشت سیگار میکشید !!
بهش گفتم :
هیچ میدونی ۳۰ درصد ضررش به تو میرسه ۷۰ درصدش به من !
گفت : خب بیا تو بکش !
تا حالا تو عمرم اینجوری قانع نشده بودم.

¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار خنده دار طنز
جای خالی ات را نه قلیون پر میکند و نه سیگار !
+
+
+
اون دوسـتت بود قد بلند مو مشکین !!
اون شاید یه ڪاراییبتونه بکنه.

¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار خنده دار باحال
بابام اومد تو اتاق گفت: چه غلطی میڪنی همش گوشی دستته؟ گفتم: بابا، اگه به جا گوشی سیگار دستم باشه خوبه؟  نتونست جواب بده رفـت کولر خاموش کرد.

نوشته اس ام اس سیگار خنده دار اولین بار در اس ام اس جدید 94، عاشقانه، خنده دار، زیبا، روز، تولد، فلسفی پدیدار شد.

اس ام اس جدید و غمگین سیگار

اس ام اس جدید و غمگین سیگار

Sigar

آدم ها دست به دست هم می دهند

دو دسته می شوند آنهایی که نمی فهمندت

آنهایی که نمی پذیرندت

و بعد تو محکوم میشوى به نقص

گوشه گیرى

به سیگار و فنجان قهوه ى تلخ روى میز

### Sms Sigar ###

مثل سیگار نصفه افتادم

در جهانی که پمپ بنزین بود

### Sms Sigar ###

این خاکستر که می بینی خاکستر سیگار نیست

خاطرات منند که هر شب با خودم دود می شوند

### Sms Sigar ###

ساکت و خیره به عکست

بوی سوختنی می آید

به خودم می آیم

لعنتی

آخرین سیگار هم ته گرفت

### Sms Sigar ###

درد مرد را یا مرد می فهمد

یا دود سیگار

### Sms Sigar ###

نفس هایم بی تو

بوی خاکستر سیگار پیرمردی را می دهد

که به جوانی ازدست رفته اش می اندیشد

### Sms Sigar ###

میگن سیگار به آدم آرامش میده

کاش یکی پیدا میشد

بتونه قد یه نخ سیگار باشه

### Sms Sigar ###

دیگری مرا میسوزاند

و منه احمق سیگار را

### Sms Sigar ###

وقتی مضرات سیگار رو توی یه مجله خوندم

انقدر ترسیدم ک قسم خوردم دیگه مجله نخونم

### Sms Sigar ###

در سینه ام زخم های عمیقی هست

انگار کسی مرا با زیر سیاری اشتباه گرفته

### Sms Sigar ###

خامـوش شـدی در مـن

درست مـثل سیگاری نیــمه

که پــرت کـرده بـاشـند مـیان  جوی آب

### Sms Sigar ###

زندگی مثل سیگار می ماند

اگر خاموش شود می شود روشنش کرد

اما مزه ی اولش را نمی دهد

### Sms Sigar ###

خیلی ها سیگار می کشند

تا بوی شیر دهنشون رو از بین ببرند

### Sms Sigar ###

و مرگ مردن نیست و مرگ تنها نفس نکشیدن نیست

من مردگان بیشماری را دیده ام که راه میرفتند

حرف میزدند ، سیگار میکشیدند

#اس ام اس جدید و غمگین سیگار, #اس ام اس جدید, #اس ام اس سیگار, #اس ام اس غمگین سیگار, #اس ام اس, سیگار, #استاتوس سیگار کشیدن, #استاتوس غمگین, #استاتوس تیکه دار

The post اس ام اس جدید و غمگین سیگار appeared first on کوتوله ها|عکس،بازیگران،مدل مانتو جدید، فال روزانه ، فال حافظ.

اس ام اس جدید عاشقانه سیگار

index

خدا را چه دیدی شاید دوام آوردم

هر تمام شدنی که مرگ نیست ؟

گاهی میتوان کنارِ یک پنجره سیگار به دست و منتظر پوسید

اس ام اس جدید عاشقانه سیگار

روزهایم با خیالِ بودنت شب میشوند

و شبهایم با سیگارِ روشنم روز …

اس ام اس جدید عاشقانه سیگار

SMS New Sigar Asheghaneh

این روزا دیگه هیچ چیزی رو شرح نمیدم

فقط می کِشَم

اس ام اس سیگار عاشقانه

SMS Sigar Asheghaneh

گفتی تا سیگاری دود کنی برگشتم

زندگیم دود شد ، کجا ماندی ؟

اس ام اس سیگار عاشقانه

SMS Sigar Asheghaneh

سیگار کشیدنم را کلاس نامیدند

نمی دانستند که من از کلاس زندگی مدتهاست اخراج شده ام

اس ام اس سیگار عاشقانه

SMS Sigar Asheghaneh

بعد مرگم روی قبرم ، روی عکسم ننویسید جوان ناکام

من از سیگار خیلی کام گرفتم ، بدنامش نکنید

اس ام اس سیگار عاشقانه

SMS Sigar Asheghaneh

یادت است میگفتی سیگار را کنار بگذارم ؟

من سیگار را کنار گذاشتم اما طعم تلخش را نه !

روزگار امروز به من فهماند که چیزهای تلختری از قهوه و سیگار هم هست !

اس ام اس سیگار عاشقانه

SMS Sigar Asheghaneh

ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﻡ

ﯾﮏ ﺩﻝ ﻏﻤﮕﯿﻦ

یه تن رنجور از زخم

یه ذهن خسته ﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺭﺩ ﺑﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﮑﺸﻢ ؟

اس ام اس باز

نوشته اس ام اس جدید عاشقانه سیگار اولین بار در اس ام اس جدید پدیدار شد.

اس ام اس با موضوع سیگار

اس ام اس با موضوع سیگار

 

یه وقتایی واس ادامه دادن دیگه نیاز به هوا نداری باس سیگارو نفس بکشی سیگارت رو بکش رفیق
اس ام اس با موضوع سیگار
دختر کبریت فروش را یادت هست ؟
او کبریت را پشت به پشت روشن میکرد ، من اما سیگارم را …
من و او هر دو دنبال خاطره هاییم …
او از سردی هوا مرد اما من طولی نمیکشد … نگران نباش ؛ همه وجودم سردی هوای توست !
اس ام اس با موضوع سیگار
آدم برفی هم گفت : تو به جای هویج برایم سیگار بگذار ، خودم از پس بهار بر می آیم !
اس ام اس با موضوع سیگار
یک نخ آرامش دود میکنم به یاد ناآرامی هایی که از سر و کول دیروزم بالا رفته اند …
یک نخ تنهایی به یاد تمام دل مشغولی هایم …
یک نخ سکوت به یاد حرفهایی که همیشه قورت داده ام …
یک نخ بغض به یاد تمام اشک های نریخته …
کمی زمان لطفا ، به اندازه یک نخ دیگر ، به اندازه قدم های کوتاه عقربه …
یک نخ بیشتر تا مرگ این پاکت نمانده !
اس ام اس با موضوع سیگار
نپرس چرا سیگار میکشی ، بپرس چی میکشی که انقدر سیگار میکشی !!!
اس ام اس با موضوع سیگار
از آن سیگارهای روی لبت هم برایت کمتر بودم که توانستی به این راحتی ترکم کنی !
اس ام اس با موضوع سیگار
یک کام ، یک نخ ، یک پاکت ، یک جوانی ، یک عمر …
این تاوان سنگین اشتباه من است !
اس ام اس با موضوع سیگار
دیگری مرا سوزاند و من سیگار را …
اس ام اس با موضوع سیگار
این سیگار که در دست من است می سوزد و صدایش در نمی آید ؛ درست مثل خود من …
اس ام اس با موضوع سیگار
در سینه ام زخم های عمیقی هست ؛ انگار کسی مرا با زیر سیاری اشتباه گرفته …