بایگانی دسته: اعتراف میکنم

اعتراف میکنم

اعتراف می کنم …
که دوران دبستان تو کلاسمون یه پنکه داشتیم
این پنکه خیلی تکون می خورد پنکه هم بالای سره دوستم بود
ما هم هی حواسمون بود که این افتاد سریع بپرم جلوش
و یه جای دوستم من بمیرم و تو روزنامه ها کلی تعریف کنن ازم
یه همیچین آدمی بودم من ….. !!!!
اعتراف می کنم …
بچه که بودم استاندارد
روی خوراکی ها رو می خوندم استان دارد
اصن یکی از جاهایی که همیشه دوست داشتم برم استان دارد بود